Four little divers

Four little divers

These 4 little divers are enclosed in a tank!
Estos 4 diminutos buceadores estan encerrados en una piscina!
Aquestos 4 petits bussejadors  estan atrapats en una pisicina!

Pin It